Наукове фахове видання

Офіційна інформація

Назва журналу (українською)

Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Назва журналу (англійською)

Scientific Bulletin Izmail State University of Humanities

Рік заснування

1997

Свідоцтво про реєстрацію

серія КВ №22509-12409ПР від 01.12.2016

ІSSN (Print)

2521-1749 (Історичні науки)

2521-1757 (Педагогічні науки)

2521-1765 (Філологічні науки)

Індексування

Google Scholar

Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

Researchbib Journal Index and Archive (ResearchBib)

Мова видання

Змішані мови: українська, російська, англійська, німецька, французька, болгарська, румунська

Засновник видання

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Адреса редакції

м. Ізмаїл, вул. Репіна 12, каб. 208

Періодичність виходу

2 рази на рік

Видавництво

Редакційно-видавничий відділ Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Країна видавництва

Україна

Платформа

http://nv.idgu.edu.ua