Офіційна інформація

Назва журналу (українською)

Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Назва журналу (англійською)

Scientific Bulletin Izmail State University of Humanities

Рік заснування

1997

Свідоцтво про реєстрацію

серія КВ №22509-12409ПР від 01.12.2016

ІSSN (Print)

2521-1749 (Історичні науки)

2521-1757 (Педагогічні науки)

2521-1765 (Філологічні науки)

Індексування

Google Scholar

Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

Researchbib Journal Index and Archive (ResearchBib)

Мова видання

Змішані мови: українська, російська, англійська, німецька, французька, болгарська, румунська

Засновник видання

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Адреса редакції

м. Ізмаїл, вул. Репіна 12, каб. 208

Періодичність виходу

2 рази на рік

Видавництво

Редакційно-видавничий відділ Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Країна видавництва

Україна

Платформа

http://nv.idgu.edu.ua

Оплата за публікацію

450 грн. (17 $)