Наукове фахове видання

Пам’ятка рецензентові

Процедуру рецензування проходять усі статті, надіслані до редакційної колегії. Рецензування покликане: а) сприяти відбору авторських рукописів для видання; б) винести конкретні рекомендації щодо поліпшення матеріалів.

Відповідно до редакційної політики журналу процедура рецензування є анонімною.

Рецензенти:

 • оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність, наукову значущість;
 • визначають відповідність вимогам журналу, принципам етики в наукових публікаціях;
 • надають рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

У рецензії на відповідні матеріали (рукопис статті) рецензент зобов’язаний визначити:

 • актуальність і відповідність матеріалів (статті) тематиці журналу;
 • науковий рівень і новизну подаються для публікації результатів, їх практичну значимість;
 • переваги та недоліки змістовної частини та форми викладу матеріалу;
 • конкретні рекомендації щодо доопрацювання або скорочення матеріалу статті;
 • можливість (або неможливість) опублікування рецензованої статті в Журналі.

  При надходженні до редакції Журналу позитивних (або негативних) рецензій на розглянуту статтю з нею ознайомлюється один із членів редколегії, який представляє розглянуті матеріали (статтю) разом із рецензією на засіданні редакційної колегії, де приймається рішення про її опублікування в Журналі або її відхилення.

  Подальша робота з матеріалами (рукописом), прийнятими до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера.

  Негативні рецензії направляються авторам. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

  Рукописи, що підлягають доопрацюванню, направляються апаратом редакції авторам разом з текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доопрацювання статті. Авторство рецензії також не розкривається.

  Рукопис статті, що надійшла після доопрацювання, разом з відповіддю авторів направляється рецензентові для ознайомлення і додаткового рецензування. Рецензент повинен у встановлений термін подати до редакції повторну рецензію, на підставі якої редколегія приймає рішення про прийом матеріалів або їх відхилення.

  У разі відхилення рукопису статті на засіданні редколегії редакція в електронній формі повідомляє авторів: «Відхилено за рішенням редколегії журналу» з коротким обгрунтуванням, наприклад, «стаття не відповідає тематиці журналу», «стаття не пройшла за конкурсом» тощо.

   

  Шановний Рецензенте!

  Нагадуємо, що направлені Вам рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії поданої на рецензування статті або використовувати інформацію про її зміст до опублікування.

  Просимо використовувати для рецензування спеціальний бланк.

  Бланк рецензії