Наукове фахове видання

Політика рецензування

Рецензування проводиться публічно. Автору та всім, хто цікавиться, надається можливість ознайомитися з текстом рецензії на статтю. При негативній рецензії автору електронною поштою надсилається мотивована відмова, сама рецензія і, можливо, рекомендації для переробки статті.

Усі статті проходять перевірку на плагіат та визначення ступеня унікальності авторського тексту за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck у рамках проекту підтримки наукових університетських видань. Цитування допускається обсягом, що не перевищує 20 % від загального обсягу статті. У разі виявлення в тексті плагіату стаття відхиляється без права її подальшої переробки або доопрацювання.

Якщо в рецензії містяться рекомендації щодо виправлення і доопрацювання статті, автору направляється текст рецензії з пропозицією врахувати зазначені зауваження при підготовці нового варіанту статті або аргументовано (частково або повністю) їх спростувати. Доопрацьована (перероблена) автором стаття повторно направляється на рецензування.

Стаття, що не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду в колишньому вигляді не приймається. Стаття, відхилена рецензентом і редколегією, може бути знову розглянута лише в разі її суттєвої переробки автором та повторного надіслання до Журналу.

Рецензування проводиться в термін, що забезпечує максимально оперативну публікацію статті.