Редакційна політика

Основними принципами, на основі яких здійснюється редакційна політика та реалізуються програмні цілі збірника, є:

1) забезпечення доступу читачів до матеріалів збірника;

2) орієнтація на висвітлення широкого спектру проблем педагогічної спрямованності, підтримка постійної активності видання;

3) відкритість до пропозицій.