Наукове фахове видання

Склад редколегії

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ НАУКОВОГО ВІСНИКА ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кічук Ярослав – д. пед. н., проф., головний редактор (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Циганенко Лілія – д. і. н., проф., заступник головного редактора (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Кічук Надія – д. пед. н., проф., відповідальний за випуск (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Колесников Андрій – д. філол. н., проф., відповідальний за випуск (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Чорна Ліана – к. і. н., доц., відповідальний за випуск (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Анчев (Калоянов) Анчо Йорданов – д. філол. н., проф. (Великотирнівський університет «Св. св. Кирил и Методий», Болгарія);

Богуш Алла – д. пед. н., проф. (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»);

Гонсалес Фуенте де ла М. А. – д. філол. н., проф. (Університет Вальядоліду, Іспанія);

Гриценко Павло – д. філол. н., проф. (Інститут української мови НАН України);

Даниленко Андрій – д. філол. н., проф. (Університет Пейсу, Нью-Йорк, США);

Колесник Валентина – д. філол. н., проф. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);

Марин Сімона – д. пед. н., проф. (Галацький університет «Dunărea de Jos», Румунія);

Мустяце Сержіу – д. і. н., проф. (Кишинівський державний педагогічний університет імені Іона Крянге, Молдова);

Савченко Олександра – д. пед. н., проф., дійсний член (академік) НАПН України; член Президії НАПН України;

Філіпов Кшиштоф – д. і. н., проф. (Білостокський університет, Польща);

Підстава:

Ухвала Вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 10.05.18;

Наказ ІДГУ № 87 від 10.05.2018 р.

СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Кічук Ярослав – д. пед. н., проф., головний редактор (Ізмаїльський державний гуманітарний університет); 

Циганенко Лілія – д. і. н., проф., заступник головного редактора (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);  

Кічук Надія – д. пед. н., проф., відповідальний за випуск (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Гораш-Постіка Віоріка – д. пед. н., проф. (Кишинівський університет, Молдова);

Князян Маріанна – д. пед. н., проф. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);

Пентилюк Марія – д. пед. н., проф. (Херсонський державний університет);

Рашидов Сейфулла – д. пед. н., проф. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Цокур Ольга – д. пед. н., проф. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);

Глущук Світлана – к. пед. н., доц. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Іванова Дора  – к. пед. н., доц. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Івлієва Ольга – к. пед. н., доц. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Рябушко Світлана – к. пед. н., доц. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Циганок Ірина – к. філол. н., доц. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Ткаченко Лариса – викладач кафедри англійської мови та перекладу (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Шикиринська Ольга – к. філол. н. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет).

Підстава:

Ухвала Вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 10.05.18;

Наказ ІДГУ № 87 від 10.05.2018 р.

СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Кічук Ярослав – д. пед. н., проф., головний редактор (Ізмаїльський державний гуманітарний університет); 

Циганенко Лілія – д. і. н., проф., заступник головного редактора (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);  

Колесников Андрій – д. філол. н., проф., відповідальний за випуск (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Аліпієва Антуанетта – д. філол. н., проф. (Шуменський університет «Епископ Константин Преславски», Болгарія);

Баландіна Надія – д. філол. н., проф. (Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка);

Делюсто Марина – к. філол. н., доц. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Коваль Людмила – д. філол. н., проф. (Донецький національний університет ім. В. Стуса);

Кондратенко Наталія – д. філол. н., проф. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);

Нєкула Джина Аврора – к. філол. н., доц. (Галацький університет «Dunărea de Jos», Румунія);

Райбедюк Галина – к. філол. н., проф. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Рева-Лєвшакова Людмила – д. філол. н., проф. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);

Сєротюк Єжи Адам – д. філол. н., проф. (Університет імені Адама Міцкевича, Познань, Польща);

Степанов Євген – д. філол. н., проф. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);

Шевчук Тетяна – д. філол. н., проф. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Шиляєва Тетяна – викладач кафедри англійської мови та перекладу (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Четверікова Олена – к. філол. н., доц. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет).

 
Підстава:

Ухвала Вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 10.05.18;

Наказ ІДГУ № 87 від 10.05.2018 р.

СЕРІЯ: ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Сминтина Олена – д. і. н., проф., головний редактор (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова);

Циганенко Лілія – д. і. н., проф., заступник головного редактора (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Чорна Ліана – к. і. н., доц., відповідальний за випуск (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Енаке Джордж – д. і. н., проф. (Университет «Dunarea de Jos», Румунія);

Арделеану Костянтин – д. і. н., проф. (Університет «Дунеря де Жос» , м. Галац, Румунія);

Пасічник Наталя – д. і. н., доц. (Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка);

Кройтору Костін – д. і. н., проф. (науковий співробітник Музея Браїли «Карол І», Румунія);

Барка Віталій – д. і. н., проф. (Інститут археології та історії мистецтв, Румунія);

Петков Петко – д. і. н., проф. (Великотирнівський університет «Св. св. Кирило і Мефодій», Болгарія);

Москалюк Микола – д. і. н., проф. (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка);

Руссев Микола – д. і. н. (Університет «Вища Антропологічна школа», Республіка Молдова);

Молчанов Володимир – к. і. н., доц. (Інститут історії України НАН України);

Церковна Віра – к. і. н., доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури (Ізмаїльський державний гуманітарний університет).

Підстава:

Ухвала Вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 10.05.18;

Наказ ІДГУ № 87 від 10.05.2018 р.