Наукове фахове видання

Склад редколегії

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ НАУКОВОГО ВІСНИКА ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

СЕРІЯ “ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ”

Головний редактор 

Максимчук Борис Анатолійович, доктор педагогічних наук, доцент, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна.

Заступник головного редактора

Циганенко Лілія, доктор історичних наук, професор, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна.

Відповідальна за випуск

Кічук Надія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна.

Редакційна колегія

Бідюк Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, Хмельницький національний університет, Україна.

Гораш-Постіка Віоріка, доктор педагогічних наук, професор, Кишинівський університет, Молдова.

Кічук Ярослав Валерійович, доктор педагогічних наук, професор, ректор, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна.

Князян Маріанна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна.

Котелянець Наталка Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна.

Куртєва Оксана Вікторівна, доктор педагогіки, Комратський державний університет, Молдова.

Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, Київський університет імені Бориса Грінченко, Україна.

Пижик Іренеуш – доктор педагогічних наук, Куявська вища школу у Влоцлавку, Польща.

Плачинда Тетяна Степанівна, доктор педагогічних наук, професор, Льотна академія Національного авіаційного університету, Україна.

Рашидов Сейфулла Фейзулайович, доктор педагогічних наук, професор, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна.

Саєнко Володимир Григорович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту навчально-наукового інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук з організації та управління, професор Вищої школи управління та адміністрування в Ополе (Польща).