Наукове фахове видання

Тематика журналу

Педагогічні науки

У журналі публікуються результати досліджень у галузі:

• загальної педагогіки;
• порівняльної педагогіки;
• педагогіки вищої школи;
• корекційної педагогіки;
• методології та історії педагогіки;
• теорії і практики навчання та виховання;
• теорії і методики професійної освіти;
• соціальної педагогіки;
• історії освіти;
• теорії організації та керівництва системою освіти;
• сучасних педагогічних технологій та інших галузей педагогічної науки.

Наказ МОН від 10.05.2017 №693

Історичні науки

У науковому виданні висвітлюються актуальні проблеми історичної науки, зокрема:

• історії України;
• всесвітньої історії;
• археології;
• етнології;
• історіографії;
• краєзнавства;
• історії права;
• історії науки і техніки;
• біографістики;
• усної історії;
• військової історії;
• урбаністики;
• методології історії;
• джерелознавства.

Наказ МОН від 10.05.2017 №693

Філологічні науки

Журнал публікує оригінальні статті, що охоплюють питання:

• літературознавства;
• мовознавства;
• фольклористики;
• лінгвістики;
• проблем перекладу;
• риторики;
• текстології;
• теорії літератури;
• компаративістики;
• сучасних поглядів на розвиток української мови та інших європейських
мов.