Важлива інформація!

Оголошується набір статей до «Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету»

Вип. 43. Серія: Історичні науки

Вип. 44. Серія: Філологічні науки

Вип. 45. Серія: Педагогічні науки

 Збірник наукових праць «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету» включено до переліку наукових фахових видань України у відповідних  галузях.

Ми зареєстровані в наукометричних базах Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Google ScholarIndex Copernicus, Researchbib Journal Index and Archive (Researchbib),   Scientific Indexing Services.

Електронний варіант матеріалів для публікації та анкету автора (-ів) надсилати до редакційно-видавничого відділу ІДГУ до:

1 липня 2019 р. (Серія: Історичні науки)

1 серпня 2019 р. (Серія: Філологічні науки)

1 вересня 2019 р. (Серія: Педагогічні науки)

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ