Важлива інформація!

Оголошується набір статей до «Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету»

✓ Вип. 40 Історичні науки;

✓ Вип. 41 Філологічні науки;

✓ Вип. 42 Педагогічні науки.

 Збірник наукових праць «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету» включено до переліку наукових фахових видань України у відповідних  галузях.

Ми зареєстровані в наукометричних базах Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Google ScholarIndex Copernicus, Researchbib Journal Index and Archive (Researchbib),   Scientific Indexing Services.

Електронний варіант матеріалів для публікації та анкету автора (-ів) надсилати до редакційно-видавничого відділу ІДГУ до 01 березня 2019 р.

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ