Наукове фахове видання

Історичні науки

Випуск 40

Зміст

Акчебаш А. Грецька династія Захаріаді: від величі до депортації

Березовська В. Судноплавство й торгівля в житті населення Південної Бессарабії (кінець 70-х років ХІХ ст. – 1910 р.)

Гайдай О., Олійник О. З історії військової індустрії України: епоха бронетранспортерів

Гелецький І. Економічний розвиток міста Кагул в період румунської адміністрації (1918-1940) (рум.)

Гончарова Н. Усноісторичний метод як інструмент вивчення етнофольклорних особливостей

Грєбцова І. Греки Одеси у соціокультурному житті регіону першої половини XIX ст

Дакі М. Розвиток релігійної освіти в Південній Бессарабії (1918-1940 рр.)

Дан Р. Місто Одеса під владою румунської адміністрації (1941-1944) (рум.)

Дізанова А. Формування історичної памʼяті студентів на прикладі діяльності З. Аркаса

Запорожченко О. Концепція «кінця історії» Ф. Фукуями в контексті сучасних глобалізаційних процесів

Затовський Б. Релігійне життя в Греції в роки Балканських війн 1912-1913 рр. у висвітленні Російської центральної церковної періодики (1912 – 1914 рр.)

Єрич Т. Шкільна освіта Південної Бессарабії в світлі офіційної статистики (1878-1910 рр.)

Ковальський С. Кіпрські місії Л. Лемніцера та Дж. Болла: консервативна парадигма американської миротворчої дипломатії в першій половині 1960-х рр

Кудінова О. Греки в соціальнокультурному просторі Бессарабії: перцепція франкомовних шабських колоністів (1841-1925) (франц.)

Левчук В. Поріднені міста Одеської області та Грецької республіки: особливості взаємодії з позицій культурної дипломатії

Михайлов О. Стан системи кредитування в Ізмаїльському повіті на початку ХХ ст

Морошан Н. Роль бессарабських аристократів у медичній допомозі армії під час військових конфліктів середини ХІХ – початку ХХ ст

Романова О., Тупчієнко М. Лихоманки – представниці лісової демонології в тадиційних віруваннях українців (східноєвропейський контекст)

Татаринов І. Бойові дії на Румунському фронті та Бессарабія (кампанії 1916-1917 рр.)

Татарко І. Економічне становище болгарських сіл Ізмаїльської області УРСР у повоєнний період (1944-1954 рр.)

Фарина А., Казмірчук О. Об’єднання поляків Львівщини як новочасне явище полікультурного простору незалежної України

Церковна В. Одеське грецьке благодійне товариство у другій половині XIX ст

Циганенко Л. Розвиток легкої промисловості в Бессарабії 1878 – 1890 рр. (за матеріалами «Оглядів Бессарабської губернії)

Чорна Л. Афонська спадщина у становленні і розвитку українських монастирів

Відомості про авторів


Випуск 37

Випуск 34

Випуск 30