Наукове фахове видання

Філологічні науки

Випуск 41

Зміст

Бабій Ю. Національно-специфічні засоби вербалізації концепту реформа в українській лінгвокультурі

Вдовенко Т. Неантропологічні наратори в англомовній прозі (англ.)

Герцовська Н., Завидовська Д. Явище політкоректності в американському політичному дискурсі (англ.)

Герцовська Н., Мар’ян В. Розвиток англійських жіночих імен в історичному та мовному аспектах

Дзіковська Л. Міфотворчість М. Волошина в контексті його духовного становлення (рос.)

Мусій В. Тілесність у книзі Джуліана Барнса «Лимонний стіл» (рос.)

Олейнікова Г. Синергетика як методологічна основа полікультурного дослідження мови

Погорєлова А. Жанрово-строфічні особливості поезії Юрія Липи

Радкіна В. Зміст лінгвокультурем в поезії Ж. Превера

Райбедюк Г. Біблійний код як основа художньо-естетичних пошуків бессарабської поетеси Галини Лисої

Рева-Лєвшакова Л. Доля «неореалізму» в літературознавстві (рос.)

Саввіна Л. Проблеми міжкультурної комунікації в процесі глобалізації (рос.)

Савенко О. Різдво та Воскресіння Христове у віршах Івана Величковського

Савоськіна Т. Літературний щоденник героя в структурі роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу» (рос.)

Свищ Н. Історія лінгвістичних, етнографічних та фольклористичних досліджень весілля

Соколова А. Весняний календарно-обрядовий фольклор болгар Південної Бессарабії: особливості побутування

Сподарець Н. Аqua модус творчої свідомості поетів літературної школи «Південь-Захід» (рос.)

Терзі Г. Поняття «концепт» у парадигмі сучасних лінгвістичних досліджень

Топчій О. Національно-культурана специфіка колоративних систем української та англійської мов

Четверікова О. Роль фонового знання для адекватного сприйняття та перекладу медійного дискурсу

Шевчук Т. Парадигма міфопоетичних образів у художньому дискурсі Григорія Сковороди

Шикиринська О. Традиції середньовічної релігійної драми в прозі Джона Беньяна

Шиляєва Т. Комунікативні стратегії і тактики у риторичному дискурсі (англ.)

Відомості про автора


Випуск 38

Зміст

ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЛІНГВАЛЬНО НЕОДНОРІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Колесник В. До питання про карпато-балканські сходження: назви одягу

Колесников А. Динаміка українських південнобессарабських говірок: збереження і розвиток vs редукція національних рис в умовах мультилінгвізму

Кобиринка Г. Особливості акцентної системи української наддунайської говірки (на матеріалі збірника діалектних текстів «Українська наддунайська говірка»)

Вербич Н. Інтонація як компонент діалектного тексту

Ткачук М. Переселенська говірка с. Золотоношка в полідіалектному та полікультурному середовищі (фонетичні особливості)

Колєснік Л. Із спостережень над характерологічною лексикою гуцульських говірок Путильщини

Делюсто М. Весільна лексика української південнобессарабської говірки

Поістогова М. Відтворення ознаки ‘колір’ у флорономенах східнополіського говору

Симоненко І. Словозміна займенників прикметникового типу відмінювання в східнополіському діалекті

Клименко Н. Ареальна характеристика східностепових говірок на півночі Донецької області

Юсікова О. Дієслово бити у говірках Закарпаття: лексикографічний аспект

Холодьон О. Особливості варіювання семантики дієслів східнополіського діалекту

Тищенко Л. Південнослобожанські назви двору в синхронному та діахронному аспектах

Циганок І. Культурологічні концепти в діалектних та художніх текстах

Оскирко О. Номінація молока і молочних продуктів у східноподільських говірках

Литвиненко Я. Домінантні мотиваційні ознаки назв птахів (на матеріалі східнополіського діалекту)

Пустовіт І. Металінгвальний опис географічних об’єктів у діалектних текстах Черкащини

Козуб Г., Лещенко Т., Тукова Т. Розвиток усного мовлення іноземних студентів на початковому етапі вивчення української мови

Негодяєва С. Українська ідентичність: регіональні рецепції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Шевчук Т. Богошукання Г. Сковороди в контексті ідей ранньохристиянської православно-містичної екзегези

Рева-Лєвшакова Л. Володимир Винниченко про українську культурну самоідентичність (на матеріалі книги «Відродження нації»)

Райбедюк Г. Кордоцентричний код художньої антропології поетів Придунав’я

Колесникова Л. Внесок Д.С. Лихачова в розвиток когнітивної лінгвістики (рос.)

Нахапетова О. Етнолінгвістичні особливості номенів онук, онука в сучасній українській мові

Четверікова О. Лінгвістичні відмінності мовлення тинейджерів (на матеріалі романів Джоан Ролінг: «Гаррі Поттер і Кубок Вогню» та «Гаррі Поттер і Орден Фенікса») (англ.)

Мельниченко Г., Макаренко Є. Лінгвостилістичні функції епітета в новелі «Падіння будинку Ашерів» Едгара По

Радкіна В. Літературний текст як засіб формування лінокультурного поля (франц.)

Вдовенко Т. Типові девіації культури мовлення оповідачів в англомовній художній прозі (англ.)

Олейнікова Г. Концептуальний стандарт науково-фантастичного жанру (англ.)

Шевчук В. Концепція персонажа в п’єсі «Професор Таран» А.Адамова (франц.)

Відомості про автора


Випуск 35